Flottningsanläggning (L1959:2750)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ljur 64

Geografisk plats: Ljur socken, Västergötland

Strandskoning, ca 50 m l (NNV-SSÖ), 1 - 2 m br och 0,5 - 1 m h ovan vattenytan, av 0,2 - 0,6 m st stenar, delvis kallmurade. Ån är kraftigt rensad från sten längs höger sida strömriktningen, intill strandskoningen. Säveån har bitvis nyttjats för flottning i äldre tider. Timmer ska bland annat ha flottats över sjön Säven till Sävsjöos såg, strax N härom, ända fram till 1950-talet. Enligt laga skifteskartan år 1899 kallas den omkringliggande marken för "flottängen". Vid häradshösttinget i Ljung år 1836 togs frågan om strömrensning upp; "från Säfwidsjöos till Häradswad...". Hur omfattande dessa rensningar blev är dock okänt.
Påträffad i samband med inventering av vattenanknutna lämningar inom projektet "VaKul", Vattenförvaltning och Kulturmiljö - planeringsunderlag för Västerhavets vattendistrikt.

Terräng: SV sluttning av höjdområde i åravin, moränmark. Strandäng intill åkermark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS