Glasindustri (L1957:6082)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Madesjö 194:1

Geografisk plats: Madesjö socken, Småland

1) Glasbruk, nedlagt bestående av 1 glashytta uppförd i trä ochkorrigerad plåt, fabriksskorsten av tegel och 2magasinsbyggnader av tegel och trä.

Terräng: Moränmark ovan å.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS