Hällristning (L2004:4392)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Björksta 94:1

Geografisk plats: Björksta socken, Västmanland

Älvkvarnsförekomst, 2.4 x 1.3 m (NNV-SSÖ), bestående av 20 älvkvarnar. Dessa är 5-9 cm diam och 0.5-2 cm dj. I områdets N-del är tre älvkvarnar i rad och i SÖ delen är två älvkvarnar sammanhuggna. Belägna i välvd, sprucken, skrovlig och delvis avflagad översida av meterhög fast häll med brant sluttning i Ö.

ATA Dnr 321-318-2006. Botark-Rapport 2005-11. Specialinventering -RANE. Ändrad beskrivning:
Hällristning ca 6 x 2,4 m (NNÖ-SSV) bestående av två ristningsytor med 4 m (SSV-NNÖ) emellan. Ristningsytan i NNÖ är 2,4x1,6 m (NNV-SSÖ) innehållande 3 rännor och 34 älvkvarnar. Rännorna är 2-5 cm långa, en sammanbinder två älvkvarnar och en utgår från en älvkvarn. Älvkvarnarna är 4-7 cm diam och 0,5-2 cm djupa. Belägen på plan hällklack med brandskada. Ristningsytan i SSV är 0,6x0,1 m (Ö-V) innehållande 2 älvkvarnar, 6 cm diam och 0,5-1 cm djupa. Belägen på plan hällyta delvis under stenblock.

Terräng: Svag S-sluttning av blockrikt moränområde. Betesmark.

Orientering: 13 m SSÖ om stengärdesgård, 2 m V om åkerkant.

Antikvarisk kommentar: ATA Dnr 321-318-2006. Botark-Rapport 2005-11, obj 18.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS