Stridsvärn (L2013:3297)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Stockholm 381

Geografisk plats: Stockholm socken, Södermanland

Stridsvärn?, 3 m diameter och 0,5 m dj. Enstaka stenar i kanten och botten, 0,3-1 m st.

Terräng: SÖ-sluttning av moränhöjd. Skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS