Övrigt (L2020:1867)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SKOGSSTYRELSEN

Geografisk plats: Bollebygd socken, Västergötland

Övrigt, grop, ca 3 m diam och 1,2 m dj, ställvis omgiven av en vall intill 0,5 m h och intill 1,2 m br.

Terräng: NV-sluttande i småkuperad moränmark mot fuktstråk. Skogsmark, barrskog med inslag av löv.

Antikvarisk kommentar: Oklar funktion men kan vara en förvaringsgrop/källargrop. tätt bevuxen med vegetation.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS