Fångstgrop (L1945:2474)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Fjällsjö 345

Geografisk plats: Fjällsjö socken, Ångermanland

Fångstgrop, rund, 3,2 m diam och 0,7 m dj. Rundat bottenplan, 0,5 m diam. Omgiven av en otydlig vall i SV-S-Ö, 2-3 m br och 0,1-0,2 m h.

Terräng: Krön av höjdrygg (NV-SÖ). Sandmark. Skogsmark, barrskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS