Fornlämningsliknande lämning (L1942:5636)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tillinge 163:1

Geografisk plats: Tillinge socken, Uppland

Stensättningsliknande lämning, rund, 6 m diam 0,4 m h. Övermossad fyllning av Röjningssten? 0,2-0,4 m st stenar. Bevuxen med granoch tall. Rev 1980:

Terräng: Skogsbryn.

Orientering: 40 m N 16cg V stigskäl, 5 m Ö stig.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS