Stridsvärn (L1937:9979)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Degerfors 1157

Geografisk plats: Degerfors socken, Västerbotten

Löpgrav, 70 m l (huvudriktning NÖ-SV) och 1 - 2 m br samt 0,5 - 0,8 m dj. Ställvis vall på sidan om, intill 0,3 m h och intill 2 m br. Graven löper i zig-zagform. I Ö avlutas den i övergången till vägdike och i V avslutas den i ett nyligen omrört område som kan vara spåren av en borttagen bunker.

Terräng: Flack, sandig tallhed med väg i Ö. Skogsmark, tallskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS