Fångstgrop (L1947:7850)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Kall 369:1

Geografisk plats: Kall socken, Jämtland

Fångstgrop, förstörd, 4 m i diam. Vall runt kanten 2 m br, 0,2-0,3 m h.

Terräng: Grustag, tidigare V delen av grusås nära å. Skogsmark, hygge med sly.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS