Glasindustri (L1997:1916)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Enslöv 152:1

Geografisk plats: Enslöv socken, Halland

Glasbrukslämningar. Vid den med kryssmarkerade platsen låg på 1740-talet Ettarpsglasbruk. Strax invid och S om en uppdämd damm ärett område, mellan dammen och markvägen i S, ca50x50 m, som innehåller lämningar efter Ettarpsglasbruk. Lämningarna utgörs av stenmurar ochstensamlingar.Den mäktiga ravinen NV härom uppges varalertaget.Se vidare i inventeringshandlingarna.

Terräng: I markerad bäckravin i Ö delen av uppodladplatå Ö om å. Åravin med lövskog.

Orientering: 10 m S om damm och 5 m Ö om brukningsväg.

Antikvarisk kommentar: Området var vid inventeringstillfälletsvårbesiktigat p.g.a. tät och snårigundervegetation.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS