Övrigt (L1992:5111)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tärendö 8:1

Geografisk plats: Tärendö socken, Norrbotten

Grop, närmast rund, 1.5 m diam och 0.5 m dj. Sentida.Enligt tidigare anteckningar skulle gropen i sen tid använts somnågon slags fångstfälla.

Terräng: Flack morän. Skogsmark (barrskog).

Antikvarisk kommentar: Överfört från RAÄ-nr 24 i Pajala sn.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS