Fångstgrop (L1935:1379)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Styrnäs 76:1

Geografisk plats: Styrnäs socken, Ångermanland

Fångstgrop, 3 m diam och 0.5 m dj. Rektangulärt bottenplan 1.5x1m (NNO-SSV). Kantvall, 1-2 m br och 0.1-0.4 m h.

Terräng: Flack moränhöjd (NV-SÖ). Skogsmark (barrskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS