Stridsvärn (L2021:4109)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Nyköping socken, Södermanland

Skyttevärn, 4X4 m stort och 1,5 m dj. Ena sidan grävd mot berg i dagen. Ligger även sprängsten runt om.

Terräng: Moränmark. Blandskog och öppen betesmark.

Orientering: N-om åkermark

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS