Smidesområde (L1980:5136)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vintrosa 92:1

Geografisk plats: Vintrosa socken, Närke

Smidesplats, undersökt och borttaget, ca 15-80x15-35 m (VNV-ÖSÖ). Vid en år 2002 utförd utredning påträffades gropar med stort inslag av sot och träkol, 1 härd samt rester av en smideshärd alternativt blästerugn. Fynd av slagg. (Rapport dnr 321-3952-2003)

Terräng: Sandig moränmark. Åkermark.

Antikvarisk kommentar: Uppgift om Beslut enligt KML saknas för rapport 321-3952-2003 då informationen har hämtats från stämpel i inventeringsbok.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS