Stridsvärn (L2006:5925)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Töcksmark 53:1

Geografisk plats: Töcksmark socken, Värmland

Skyttevärn, 5x3 m (N-S) och 1.1 m dj. I V kanten vall 0.5 m h, avkallmurade 0.3-0.6 m st stenar och jord. I NV hörnet ett 1.2 m stblock. Innanför vallen en 3x1 m (N-S) och 0.6 m dj nedgrävning. Ingångi NV hörnet. Bevuxen med en liten björk.

Terräng: V sluttning nedanför bergshöjd. Skogsmark (granskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS