Hällristning (L1975:3230)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Näs 27:3

Geografisk plats: Näs socken, Gotland

1) Sten med slipyta, rödaktig granit(?), 0,7x0,5 m och 0,1 m h. Slipytan är 0,3 m i diam. 8 m V 5cg S om nr 1 är 2) Svärdslipning ssten, granit, 1,4 m i diam och 0,25 m h. På stenen är 5 slipränn or, 0,65-0,95 m l, 5-8 cm br och 2-8 cm dj. På stenen finns även slipytor. 0,5 m N 15cg Ö om nr 2 är 3) Sten med slipyta, röd gran it, 0,75x0,4 m och 0,25 m h. Slipytan är 0,2x0,1 m. 4 m N 45cg Ö om nr 3 och 7 m V 5cg S om ägogräns är 4) Sten med slipyta, röd g ranit, 0,8 m i diam och 0,2 m h. Slipytan är 0,6x0,5 m. 28 m V 20 cg N om nr 4 är 5) Sten med slipyta, röd granit, 1,1x1 m och 0,3 m h. Slipytan är 0,4x0,2 m. 1,5 m V 30cg N om nr 5 är 6) Sten med slipyta, granit, 1,3x1 m och 0,3 m h. Slipytan är 0,6x0,2 m. 3,5 m S 20cg V om nr 6 är 7) Sten ed slipyta, grå granit, 0,7x0,5 m och 0,05 m h. Slipytan är 0,4x0,3 m. 3 m VSV om nr 7 är 8) Sten m ed slipyta, röd granit, 1,2x1 m och 0,1 m h. Slipytan är ca 0,4x0 ,4 m.

Terräng: Svagt N-sluttande morän- och sandbacke. Enbuskvegetation.

Orientering: 2 m V 5cg S om ägogräns.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS