Hällristning (L1963:8116)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Borgunda 123:1

Geografisk plats: Borgunda socken, Västergötland

Älvkvarnsförekomst, 0,4x0,1 m bestående av tre älvkvarnar, 6-7 cm diam och 1 cm dj. Vittrade. Ligger på ett 0,5 m h och 1,2x0,7 mst block, på dess ÖSÖ sida.

Terräng: Blockrik sänka mellan höjdpartier. Mellan åker och körväg.

Orientering: 1 m NNÖ om körväg,

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS