Offerkast (L2006:7191)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Silbodal 200:1

Geografisk plats: Silbodal socken, Värmland

Offerkast? av sten, upplagd på en häll, 4 m diam och 0.4 m h av0.05-0.8 m st stenar i ojämn yta, med mindre hålighet i mitten. IVdelen är småsten pålagd i ytan. Bevuxen med lite ljungris. Ingentradition om offerkast.

Terräng: SÖ del av bergsparti, som sluttar mot mosse. Hällmarksskog (glestallskog).

Antikvarisk kommentar: Saknas tradition om offerkast därför osäker.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS