Hamnanläggning (L2022:1220)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Järfälla socken, Uppland

Bryggfundament, ca 8x3 m (ONO-VSV) och upp till 0,3 m högt. . Övertorvad med 0,2-0,8 m stora stenar synliga i ytan. Beväxt med en asp och en ek i västra delen.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS