Glasindustri (L1956:2081)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Rumskulla 149:1

Alternativnamn: Ventzelholms Glasbruk

Geografisk plats: Rumskulla socken, Småland

1) Lämningar efter glasbruk inom ett ca 100x100 m st område,bestående av spridda grundstenar och slagg i jorden. Skylt:Ventzelholms Glasbruk 1826-1897 R:a Hemb.f. -74. I 3-4 gropar,0,5-1,5 m diam och 0,2-0,4 m tj, ser man under grästorventalrika slaggbitar av blågrön glasartad sort, delar av vitaeller gråa smältdeglar samt diverse slagg av obestämbar sort.Ett flertal grundstenar har sammanförts till en plats intill ensockel (enda lämning som synes kvar på ursprunglig plats ovanmarkytan). Sockeln är ca 2x1 m och 0,2 m h av i ytan smält glas.Litt: Kalmar län 1968, T.Fogelberg, Wentzelholms glasbruk.

Terräng: Flackt område i sandmark. Hagmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS