Område med fossil åkermark (L1998:660)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Floda 526

Geografisk plats: Floda socken, Dalarna

Område med fossil åkermark, 86x60 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 odlingsytor, 1 stenmur och 4 röjningsrösen.
Odlingsytorna är oregelbundna, 38-67 m l (NNV-SSÖ) och 10-25 m br. Sammanhängande och inbördes avgränsade av diken, 0,3-0,8 m br och intill 0,25 m dj. Avgränsas i NV av ett hak, 0,35 m dj.
Odlingsytorna avgränsas vid Ö långsida av en stenmur, 87 m l (N-S), 1,5-2,9 m br och 0,2-0,8 m h, av 0,2-1,2 m st odlingssten.
Kring kanterna av odlingsytorna är röjningsrösen, vanligen ovala, 3,4-7,9 m l, 1-4,2 m br och 0,1-0,6 m h, av 0,1-0,7 m st stenar.
Hör till fäboden Mosselbodarna, se RAÄ Floda 174:1.

Terräng: NÖ-sluttande moränmark. Skogsmark (blandskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS