Smidesområde (L1980:8302)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Lerbäck 589

Geografisk plats: Lerbäck socken, Närke

Smidesområde, 15x10m (NV-SÖ), bestående av, 1 smedjegrund och 1 slagghög. Smedjegrund, kvadratisk, 5x5m, intill 0,1m h, av I ytan enstaka 0,2-0,3m st stenar. I mitten av lämnigen är ässja, rektangulär, 2x1,5m (NNÖ-SSV), 0,5m h, av 0,4-0,6m st stenar. Rikligt med sot och kol I mutten av ässjan. 1,5m SÖom smedjegrunden är; Slagghög, oval, 3x2m (Ö-V), 0,5m h, av slaggsten I varerande storlek, färg och karaktär.

Terräng: Kuperad moränmark med bitvis berg i dagen.

Orientering: Ca 90m N om (Ö-V) väg.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.