Område med fossil åkermark (L1990:1989)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Norra Mellby 240:1

Geografisk plats: Norra Mellby socken, Skåne

Fossil åkermark, ca 300x70-150 m (Ö-V), bestående av åkerytorsamt ca 100 röjningsrösen. Dessa är 2-6 m i diam och 0.2-0.7 m h,kraftigt övermossade. Sannolikt delvis sen påverkan. Gränsartill åkermark i N och S.

Terräng: Krön och avsatser av moränrygg (Ö-V). Hagmark (lövskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS