Luftfarkost (L1975:6944)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: 731:79

Tolkas som flygmaskin.

Påträffades vid bottenundersökning med sidoseende ekolod (side scan sonar).
(RAÄ dnr 321-2727-2007)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS