Luftfarkost (L1978:1726)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Listerby 194

Geografisk plats: Listerby socken, Blekinge

Övrigt: Tunnan?

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.