Hamnanläggning (L2013:5687)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gustavsberg 80

Geografisk plats: Gustavsberg socken, Uppland

Brygglämning, ca 2,5 m l. Bestående av en stock/stenkista. Bestående av en mängd stenar och stockar. Framkom vid särskild utredning av Statens maritima museer, år 2006. (RAÄ dnr 321-1609-2010).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS