Glasindustri (L1958:6228)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hjorted 343:1

Alternativnamn: Glasbruket

Geografisk plats: Hjorted socken, Småland

1) Bruksmiljö efter sentida glashantering, bestående av (1)Hyttruin 25x10 m (NV-SÖ) av 3 glasvannor 3x3 m (NÖ-SV), 2x0,5 m(NV-SÖ) respektive 3x2,5 m (NÖ-SÖ) och 3-5 m h. Murade aveldfast höganäs tegel. På murväggarna är rester av grön-blåsmältglas. De i N och S är mest bevarade med synliga rökgångar.Glasvannorna är belägna i (2) Husgrund, 100x80 m (NV-SÖ) avcement med skorstensstock och kringspridd tegel (och glasvannor,se nr 1). (3) Husgrunder efter troligen magasin till bruket.(4) Kajplats med fundament till brygga (?) och i marken rikligtmed glasbitar. (5) Arbetarkaserner i två våningar av rödfärgadbrädpanel med vita knutar och fönsterkarmar. Till de 3kasernerna, som alla är bebodda, är ekonomibyggnader. Glasbruketanlades omkring 1920 och upphörde år 1931. Tillverkningen bestodav fönsterglas. På den s.k. Glasbacken ca 200 m V o m den påfotokartan avgränsade bruksmiljön är 2 bostäder som till hörtbruket, sannolikt tjänstemannaboställen. Bör bevakas!

Terräng: Moränmark intill havsvik.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS