Hamnanläggning (L1959:4777)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Lerum 184

Geografisk plats: Lerum socken, Västergötland

Lastageplats, uppgift om. Enligt storskifteskarta 1778 har här funnits en lastageplats, ca 20 x 20 m st (N-S) avsedd för timmer till flottning. Enligt beskrivningen till kartan står att lastageplatsen var "uttagen af oskifte för Hede och Örslanda By, at der uppå lägga timmer till flåtning".
Inga lämningar kunde iakttas vid inventering 2016.
Dokumenterad i samband med inventering av vattenanknutna lämningar inom projektet "VaKul", Vattenförvaltning och Kulturmiljö - planeringsunderlag för Västerhavets vattendistrikt.

Terräng: Lågt liggande parti invid å, moränmark. Skogsmark, lövskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS