Smidesområde (L1952:974)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hovmantorp 490

Geografisk plats: Hovmantorp socken, Småland

Smideslämning, 30x15 m (N-S), bestående av 1 smedja och 2 slaggvarp. Smedjan är 5x5 m (VNV-ÖSÖ). Rest av ässjan, belägen i NV hörnet, är ca 2,5 m st och intill 0,4 m h. 7 m N om smedjan finns 1 slaggvarp, ca 3 m st och intill 0,3 m h. 7 m N om slaggvarp1 finns slaggvarp 2, ca 3x2 m och intill 0,3 m h (NV-SÖ).

Terräng: Avsats i blockig moränmark. I kant av myrmark.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.