Stridsvärn (L1937:2509)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Umeå stad 716:2

Geografisk plats: Umeå socken socken, Västerbotten

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Antikvarisk kommentar: Vid digitalisering har geometrin för denna lämning hämtats frånVästerbottens museums digitalisering, lämningen finns ejredovisad på FMR:s kartor.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS