Övrigt (L2003:4251)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Medåker 119:1

Geografisk plats: Medåker socken, Västmanland

Fyndplats för stenhäll. Den ungefärliga fyndplatsen anvisad avArtur Johansson, Källberget. Inga ytterligare spår 1982.

Terräng: ÖNÖ kanten av smalaste delenl av lågsmal huvuddalsgång. Åkermark,åkerkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS