Stridsvärn (L1955:1428)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Ås 77:2

Geografisk plats: Ås socken, Öland

1) Skyttevärn, bestående av en 17 m l, 2 m br, 0,6-0,8 m h,övertorvad vall av grus och sten. Ö om vallen är en 1,5 m br,intill 0,6 m dj skyttegrav. 62 m N om nr 1 är: 2) Skyttevärn,bestående av en 20 m l, 2 m br, 0,6-0,8 m h, övertorvad vall avgrus och sten. Ö om vallen är en 1,5 m br, intill 0,6 m djskyttegrav.

Tradition: Skyttevärnen anges av Ahlqvist vara "uppkastade bredvid hörnen(Djupvik)... till afhållande af Dansk landstigning".

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS