Hällristning (L1975:2719)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hejnum 64:1

Geografisk plats: Hejnum socken, Gotland

Slipblock, kalksten, häll ca 1,35x1,02 m och 0,2 m h. 6 slipränn or, utgående från ena kortsidan 0,7-0,9 m l, 0,03-0,07 m br och 0 ,015-0,03 m dj av de yttersta sliprännorna på var sida återstår e ndast hälften. Hälften är ej belägen på ursprunglig plats.

Terräng: Betesmark.

Orientering: 30 m NNÖ landsvägen Hejnum-Lokrume 20 m ÖNÖ stängsel.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS