Hamnanläggning (L1970:5685)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Bro 506:1

Geografisk plats: Bro socken, Bohuslän

Hamnanläggning, ca 60x30 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 ränna, ca 50m l (NV-SÖ), och 15 m br. I ÖNÖ och VSV avgränsad av flacklerjord, likt två armar, ca 50 m l och 10 m br. Användes vidutskeppning av havre med pråm under 1800-talets senare del. Ianslutning finns också en grund efter ett spannmålsmagasin.

Terräng: Lerjord på strand.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS