Smidesområde (L1970:164)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Barkeryd 358

Geografisk plats: Barkeryd socken, Småland

Smidesområde, undersökt och borttaget vid arkeologisk undersökning år 2013, bestående av två smideslämningar.

Grund/ässja. Under röjningssten påträffades ett ässjefundament, del av en golvyta samt en vägg i form av en syllstensrad. Fynd av slagg, bränd lera och skörbränd sten. Ca 10 m NV om lämningen påtäffades:

Grund/ässja. Under röjningssten påträffades en ässja och delvis bevarad golvbeläggning, 5,3 x 4 m (Ö-V) ca. Fynd av slagg och bränd lera.

Datering: Historisk tid (RAÄ dnr 3.4.2-3814-2013).

Antikvarisk kommentar: Barkeryd 361 överförd till detta nummer. / 2015-10-05 JA

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS