Offerkast (L2001:1293)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Enviken 217:1

Alternativnamn: Slättbergssten

Geografisk plats: Enviken socken, Dalarna

1) Offerkast, vilsten, närmast oval, 4x2 m (Ö-V), 1 m h, och medplan ovansida. Påstenen ligger ett antal stenar, 0.15-0.25 m stora.Stenen är beväxt med två tallplantor samt mossa och lavar. Stenenfungerade som vilstenutefter fäbodstigen till Alderbacka fäbodar. En tradition fanns att man skulle lägga dit ensten på vilstenen, när man passerade med en börda från fäboden.Sagesmän: Erik Åkerström, Klockarnäs och Rolf Lundkvist, Rönndalen.2 m S om nr 1 är:2) Tall med inristningar, ca 8 m h och 0.4 m diam. På denna tall finns en mängdinristningar på minst tre ytor. Ytterligare ytor finns, men de ärigenväxta.Läsbara ristningar kan dateras till 1930- och 1940-tal.

Terräng: Låg moränrygg med myrar i Ö och V.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS