Stridsvärn (L1996:6423)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vinberg 142

Geografisk plats: Vinberg socken, Halland

Skjutbanevärn, ca 15x5 m (NNÖ-SSV). Vid arkeologisk undersökning påträffades resterna av ett skjutbanevärn från 1900-talets första hälft. Värnet dokumenterades genom inmätning och fotografering, då den skulle komma att förstöras av järnvägsbygget, men undersöktes inte.
(RAÄ dnr 321-1892-2005).

Terräng: Betesmark med enstaka träd och buskar.

Antikvarisk kommentar: Rättad efter fellista inför migrering av FMIS.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS