Stridsvärn (L1986:3652)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Sövde 370

Geografisk plats: Sövde socken, Skåne

Bunker, 24 x 16 m (VNV - ÖSÖ) och 4 m h. Igenmurade ingångar.

Terräng: Flack sandig mark. Fäladsmark med lövträd.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS