Offerkast (L1999:4527)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vika 59:1

Alternativnamn: Gnolas vål, Gnolas vård

Geografisk plats: Vika socken, Dalarna

Offerkast, närmast runt, 3-4 m diam och 1.3 m h. Offerkastet är en hög av störreoch mindre kvistar och grenar. Några smäckra stammar av unggranaringår även imaterialet. År 1990 fortfarande i bruk. Uppgiftslämnare om offerkastet är lantbrukareArne Siik, Busktägt, vilken berättade, att enligt traditionen skulle en gång en knalle påvandring från Kniva till Nyhyttan ha mördats på platsen.Se Toresbo 1978. Sagesman: lantbrukare Arne Siik, Busktägt.

Terräng: I östsluttning av Björkberget. Skogsmark.

Orientering: 0.5 m ÖNÖ om den s.k. " Knivstigen" " (gångstig Kniva-Nyhyttan) och ca 165 mSSÖ om skärningspunkten mellan nämnda stig och rågång (gulringad).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS