Fornlämningsliknande lämning (L2014:8163)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Spånga 269:1

Geografisk plats: Stockholm socken, Uppland

Stensättningsliknande lämning, oregelbunden 7x4 m (NV-SÖ) och 0,1m h. Övertorvad och övermossad. I fyllningen är 3 block1-1,5x1-1,5 m st och 0,4-0,6 m h. Tendens till kantkedja?.Bevuxen med 2 tallar och 1 tallstubbe.

Terräng: Krön av moränbunden moränrygg (NV-SÖ). Skogsmark, tallskog

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS