Hällristning (L2009:6480)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Borg 180:1

Geografisk plats: Norrköping socken, Östergötland

Skålgropsförekomst, 0,4x0,15 m (N 35cg V-S 35cg Ö), bestående av3 skålgropar, vilka är 4,5-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Ligger påsjälva bergkrönet.

Terräng: Krön av uppstickande bergrygg.

Orientering: 19 m N 45cg V om vinkling av kraftledning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS