Hamnanläggning (L1959:4351)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Alingsås 296

Geografisk plats: Alingsås socken, Västergötland

Lastageplats, uppgift om, ca 75 x 40-50 m (Ö-V). Enligt ägomätningskarta år 1774 har området utgjorts av en lastageplats för Alingsås stad. Inga lämningar påträffades vid granskning år 2016. N delen är delvis bebyggd med hyresfastigheter och en bilväg löper genom området. I S delen är en gång- och cykelväg.

Terräng: Flackt liggande parti invid å och bäckmynning, lerig mark. Strandpromenad på grönyta.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS