Flottningsanläggning (L1978:9924)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: RIKSANTIKVARIEÄMBETET

RAÄ nummer: Kyrkhult 1094

Geografisk plats: Kyrkhult socken, Blekinge

Stenvallar, 125-175 m l (N-S), intill 3 m br och 1 m h, av 0,3-1 m st stenar. Ömse sidor av åfåra, ställvis avbrott. I N på åns Ö sida en kort bit som stenmur. Efter rensning av åfåran.
Foto 3960

Terräng: Moränmark kring å. Skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS