Stridsvärn (L2020:8299)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Ekshärad socken, Värmland

Stridsvärn, något trattformat och rektangulärt, 3x2 m (O-V) och 0,8 m dj. Vall kring kanten,1 m br och 0,1m h.

Terräng: I sluttning av åsrygg. Skogsmark (blandskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS