Stridsvärn (L1936:1827)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Nordmaling 1020

Geografisk plats: Nordmaling socken, Ångermanland

Skyttevärn, ru, 2 m i diam, bestående av en cirkulär, kallmurad stenmur av natursten, 0,7 m h och 0,5 m br. I S är en öppning i muren, 0,5 m br.

Terräng: N-sluttande blockig moränmark. Skogsmark, blandskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS