Offerkast (L2000:930)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Lima 244:1

Geografisk plats: Lima socken, Dalarna

Offerkast, offerstubbe, 2-2.5 m diam och 0.4 m h. Övermossat. Iytan talrika kännbara stenar, av vilka en och annan även ärsynlig. I mitten är en stubbe, 0.5 m h och 0.5 m tj, starktmurken. Av stammen återstår en smal spjäla från stubbens NÖkant, 1.3 m h.På offerkastet växer några små björkbuskar.Se skiss i inventeringshandlingarna.

Terräng: Mot NÖ svagt sluttande moränmark. Skogsmark (granskog).

Orientering: 7 m NNV om stig (Kallbergsvägen NÖ-SV), 20 m SÖ om spets av myr,30 m NNV om nybruten skogsbilväg.

Antikvarisk kommentar: Ingen anförd tradition.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS