Fångstgrop (L1992:7766)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Jukkasjärvi 2214

Geografisk plats: Jukkasjärvi socken, Lappland

Fångstgrop, oval, 2,7x1,6 m (NV-SÖ) och intill 0,5 m dj. Omgiven av vall, intill 1,2 m br och 0,1 m h. Vid sondning framkom blekjord. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2005. (Raä dnr: 321-2252-2006) - -

Terräng: Flack sandås i myrmark. Skogsmark (lövskog).

Orientering: NÖ änden av sandås.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS