Stridsvärn (L1996:2555)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Träslöv 10:1

Alternativnamn: Segernäs, Segersnäs

Geografisk plats: Träslöv socken, Halland

Skjutvall, 25 m l (NNV-SSÖ till NÖ-SV) intill 2.5 m br och 0.4 -0.5 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar 0.1 - 0.4 m st. Ivallens NÖ ände är ett jordfast stenblock, ca 4 x 3 m st (N-S)och 1 m h. 3 m SV om detta finns ytterligare ett block 2.5 m stoch 1 m h ingående i vallen. I S änden av vallen är en sten, 0.8m st och 0.3 m h

Terräng: VNV krönpartiet av låg, flack udde, utskjutande i hav, blockrikoch med klappersten. Hagmark, strandäng.

Antikvarisk kommentar: Bör vara skjutvall, antingen för jakt eller försvar.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS