Område med fossil åkermark (L1961:9092)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Väla 26:3

Geografisk plats: Väla socken, Västergötland

1) Fossil åkermark. På ett område 35x65 m (NÖ-SV) är 10 lättryggade åkerparceller, 60-65 m l, 3-3,5 m br och 0,1-0,2 m h.Mellanliggande sänkor är 0,2-0,3 m br och 0,1-0,2 m dj. S om nr1 är 2) Fossil åkermark, 20x48 m (ÖSÖ-VNV) bestående av 6ryggade åkerparceller 40-48 m l, 3-3,5 m br och 0,1-0,4 m h.Ryggningen är kraftigast i områdets V del. Mellanliggande dikenär 0ö,2-0,3 m br och 0,2-0,3 m dj. Intill och SV omnr 2 är 3)Fossil åkermark 28x28 m bestående av 9 parceller 28 m l (NÖ-SV),3 m br och 0,1 m h. Parcellerna är flacka och något otydliga.Mellanliggande diken är 0,4-0,2 m br och 0,05-0,1 m dj.

Terräng: Svag NV-sluttande sandbladad lermark. Skogsmark (främst gran ochtall).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS