Stridsvärn (L1936:1825)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Nordmaling 1018

Geografisk plats: Nordmaling socken, Ångermanland

Bunker, 2 x 2 m ingjuten i brant bergssida och utvändigt klädd med sten. På toppen sticker en skorsten av plåt upp från taket.

Terräng: Inbyggd i SV-vänd klippbrant nära krön av berg. Skogsmark, blandskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS